Funkce aplikace pro seniory Senifit Funkce aplikace Senifit

Funkce

Přehled funkcí a možností aplikace pro seniory Senifit

Klíčová úloha rodiny

Rodina hraje zásadní roli při péči o seniory. Může poskytnout emocionální, sociální a praktickou podporu seniorům v oblastech, které jim mohou být těžké, jako je zvládání každodenních úkolů nebo léčba zdravotních problémů.
Členové rodiny jsou klíčovým partnerem při péči o seniory, poskytují podporu a pomoc, kterou senior potřebuje, aby zůstal zdravý a šťastný. Aplikace Senifit toto maximálně podporuje a pomáhá udržovat rodinné vazby na dennodenní bázi.
Celá řada funkcí v aplikaci s výhodou přenechá nastavení a dohled na mladší generaci, tj dětech seniorů. Senioři se tak mohou soustředit jen na to důležité a nemusí se přitom obávat, že práci s moderní technikou nebudou zvládat.

Stahněte si aplikaci

Popřípadě můžete aplikaci stáhnout naskenováním QR kódu
QR kód pro stažení aplikace pro seniory Senifit
Aplikace pro seniory Senifit
-- text --