Důchodová kalkulačka. Výpočet odchodu do důchodu Důchodová kalkulačka

Důchodová kalkulačka. Výpočet odchodu do důchodu

Důchodová kalkulačka spočítá datum odchodu do důchodu na základě datumu narození.

Důchodová kalkulačka spočítá datum odchodu do řádného starobního důchodu na základě datumu narození.
Pro ženy bere v úvahu i počet narozených dětí.
Aktuálně probíhají diskuse o reformě důchodů, která počítá s navýšením důchodového věku až do 68 let. Předpokládají se výjimky pro náročné profese.
Jaký je důchodový věk v České republice?

Důchodový věk v České republice závisí na ročníku narození jednotlivce. Pro lidi narozené po roce 1972 je důchodový 65 let. Naše důchodová kalkulačka Vám přesně spočítá datum dochodu do důchodu.

Je důchodový věk stejný pro muže i ženy?

Do ročníku narození 1972 se důchodový věk mužů a žen liší. Důchodový věk žen je nižší a má na něj vliv také počet narozených dětí. Pro lidi narozené po roce 1972 již toto neplatí a důchodový věk mužů a žen je shodný 65 let.

Jaký je nejvyšší důchodový věk?

Nejvyšší důchodový věk je aktuálně 65 let. O jeho zvyšování se ale vedou stálé diskuse zvláště v souvislosti s prodlužováním průměrného věku a potřebě zajistit financování důchodů. Naše důchodová kalkulačka Vám přesně spočítá datum dochodu do důchodu.

Je dosáhnutí důchodového věku jedinou podmínkou pro přiznání důchodu?

Není, pro přiznání důchodu je třeba splnit také podmínku minimální doby placení důchodového pojištění. Důchodové pojištění platí buď sám pojištěnec (resp. jeho zaměstnavatel) nebo jej za pojištěnce platí v přesně vymezených případech stát.

Jaký je rozdíl mezi starobním a invalidním důchodem?

Starobní důchod je důchod, který náleží lidem, kteří dosáhli důchodového věku a plně splňují podmínky pro jeho získání. Invalidní důchod je poskytován lidem, kteří jsou trvale invalidní a nejsou schopni pracovat. Tyto osoby musí splňovat určité podmínky, aby mohli získat invalidní důchod.

Jak se vypočítává výše důchodu?

Výše důchodu se vypočítává na základě několika faktorů, především délky pojistného období, výše příjmů a výpočtového základu. Výpočet je stanoven podle zákona o důchodovém pojištění.

K čemu slouží důchodová kalkulačka?

Důchodová kalkulačka spočítá datum odchodu do řádného starobního důchodu na základě datumu narození. U žen navíc započítává počet narozených dětí.

-- text --