Křížovka

Křížovka

Hra na rozvoj paměti a prověření všeobecných vědomostí

Aplikace je přehledná, obsluha intuitivní, cvičení mě inspirovala a pomohla při bolestech zad.

Jiří, 70 let

Jak se hraje

Cílem je vyluštit tajenku, což je text, který se objeví v barevně označených políčkách. K tomu je potřeba v této jednosměrná křížovce podle legendy vyplnit správně jednotlivé řádky. Tajenka je vždy jedno slovo, které má souvislost s názvem v titulku křížovky.

Nápověda

Pokud nedokážete podle legendy určit správný výraz, můžete kliknout na nápovědu při zadávání textu. Nápověda Vám ukáže jedno písmeno v hledaném slově, např. pro výraz "paměť" by to mohlo být "-a---". Je třeba psát slova včetně diakritiky, tj používat háčky a čárky.

Z historie

Koncem devatenáctého století se v časopisech začaly objevovat pro zábavu různé slovní hříčky a hádanky často spojené s nějakým grafickým uspořádáním. Stále častěji se objevovaly hříčky, kde se slova zapisovaly křížem – vodorovně a svisle. První křížovka byla otištěna ve Sborníku hádanek Zlaté Prahy v roce 1899. Vymyslela ji Mlada Antošová z Modřan. Tato křížovka sice ještě neměla charakteristickou mřížku, jak ji známe dnes, ale o pravou křížovku se jednalo, protože výrazy se křižovaly ve dvou směrech a řešily se podle legendy. (wikipedia.cz).

Info

Podle úrovně mentální kondice jsou křížovky rozděleny na jednoduché, průměrné a těžké

-- text --