Alzheimer test krátkodobé paměti

Úvod k testu krátkodobé paměti

Online diagnostika Alzheimerovy nemoci

Jednoduchý test krátkodobé paměti. Je založen na postupném zobrazení obrázků a zabere přibližně tři minuty.


O chorobě zvané Alzheimer

Alzheimerova choroba se projevuje jako postupné chátrání paměti, schopnosti učení a myšlení. Alzheimerova nemoc začíná pozvolna. Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť a není schopen se postarat o některé věci v domácnosti a začíná bloudit po místech, která zná.
Jak člověk stárne, zvyšuje se riziko vzniku této zákeřné nemoci. Nemocný má však čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. Mění se celá jeho osobnost. V posledních stádiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat. Jen v České republice máme v současné době asi 200 tisíc pacientů s Alzheimerovou chorobou.
Z řady výzkumů vyplývá, že zdravý životní styl může snižovat riziko rozvoje demence. Pokud chceme snížit riziko rozvoje kardiovaskulárních chorob a demence, měli bychom se zajímat o vyrovnanou skladbu jídelníčku a pravidelně se věnovat fyzickému a duševnímu cvičení.

O našem testu na Alzheimera

Prosím proveťe si následující test. Pošlete jej svým známým a hlavně rodičům. Test je anonymní, zadání věku a pohlaví slouží výhradně ke statistickým účelům. Děkujeme.
-- text --